S.O.V.I. n.o.

Cenník služieb

Cenník pre osoby za účelom poskytovania prepravnej služby neziskovou organizáciou, Sociálny Taxík S.O.V.I. n.o.

Služba

Cena

Preprava mesto B.Štiavnica

1€

Preprava mimo mesta B.Štiavnice

0,40€/km

Čakanie

2€/1hod

BS - Žiar nad Hronom a späť

13,60€

BS - Krupina cez Žibritov

8€

BS - Žarnovica a späť

8€

BS - Banská Bystrica a späť

20€

BS - Nová Baňa a späť

14€

Ilija

1,80€

Štefultov

1€

Svätý Anton

1,80€ - 2,60€

Štiavnické Bane

2,60€ - 3€

Banský Studenec

2,60€ - 3€

Podhorie

2,60€

Banská Belá

2,20€ - 3€

Prenčov

6€

Sklené Teplice

6,40€

Kováčová

15€

Sliač

16€

Cena sa delí na počet prepravovaných osôb