Dňa 16.3.2016 bola zriadená nezisková organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici, IČO: 50 241 265

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia S.O.V.I. poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb podľa paragrafu 2 ods. zákona o neziskových organizáciách:

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Jednou z aktivít organizácie je

sociálny – senior taxík

 

sovi2percenta