Komu sa služba poskytuje?

ZŤP občanom a 1 osoba ako doprovod
Občanom s nepriaznivým zdravotným stavom
Dieťa so zdravotným obmedzením a 1 osoba doprovod

Súčasťou výbavy sociálneho taxíka je rampa pre invalidný vozík.

Kde je možné službu využiť?

Na prepravu do zdravotných zariadení mesta Banská Štiavnica
Na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Banská Štiavnica
Na prepravu do kúpeľov Sliač, Dudince, Kováčová, Sklené Teplice
Na prepravu do zdravotníckych zariadení mimo okresu Banská Štiavnica
Na prepravu seniorov na kultúrne podujatia, nákupy
Na prepravu seniorov do lekární, na úrady, na poštu

Čím preukazujú vodičovi taxíka žiadatelia oprávnenosť na službu?

Preukazom ZŤP
Dokladom totožnosti
Časenkou k lekárovi do zdravotníckeho zariadenia v okrese Banská Štiavnica a mimo okresu

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok: 07:00 – 15:30

Na prepravu mimo okresu Banská Štiavnica je potrebné objednať službu 24 hodín vopred

Kontakt na vodiča taxíka:

Telefónne číslo: 0948 460 700

Úhrada za poskytovanú službu v zmysle platobného cenníka